🌳 O SOULAD CENTRU 🌳

📝 JAK VZNIKL NÁZEV SouLad Centrum?
Jelikož jsem se narodila ve znamení ⚖️ Vah, je pro mě nalezení rovnováhy a harmonie celoživotní téma. Cestu k jejímu dosažení jsem nalezla skrze Tradiční čínskou medicínu, učení ☯️ yin a yang a staročínské zdravotní cvičení čchi-kung (qi-gong), které žiji a předávám dále... 
Hledala jsem slovo, které by dokázalo tyto principy vystihnout. A proto "SouLad" - Společně vyLadíme tělo i duši. Místo, kde můžeš být sám/sama sebou. Souznění s tvořivým principem. Žití v harmonii s přírodou, v souladu s vyšším záměrem, v důvěře sami v sebe…

Subscribe to TCM