Datum_akce

děti

Milí rodiče, přijďte si užít čas strávený společně se svými dětmi a prohloubit tak vzájemné citové vazby na lekcích VESELÉHO CVIČENÍ PRO DĚTI A RODIČE :-)

HLAVNÍM SMYSLEM cvičení je podpora vztahu mezi rodičem a dítětem v bezpečném prostoru pro společné sdílení radostí i starostí...

Přinášíme inspiraci rodičům, jak s dítětem trávit společný čas, jak si s ním hrát, osvěžit si zapomenutá říkadla, básničky a písničky a vzájemně se obohacovat a inspirovat.

Cvičení je vhodné pro všechny rodiče a jejich děti od 1 roku (samostatně chodící) do 4 let.

PŘIROZENOU A HRAVOU FORMOU SE NAUČÍME:

- rozvíjet pohyblivost, stabilitu, orientaci v prostoru

- vnímání sebe sama, svého těla

- vnímat hudbu a rytmus

- rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, své smysly

- mít radost z pohybu a hraní

- nové básničky a písničky

- rozvíjet schopnost soustředit se, zklidnit a uvolnit

- prvním sociálním kontaktům a komunikaci s ostatními dětmi

- a hlavně si užijeme spolu s rodiči spoustu legrace.

A JAK TO BUDE PROBÍHAT? 

- začínáme uvítacím rituálem, kdy se společně pozdravíme a přivítáme 

- následují různé cviky, rozehřátí, pohybové hry, překážkové dráhy, tanečky, houpání, zdvihání, uvědomování si těla, různé hry pro rozvoj všech smyslů, vše pomocí her s říkadly a písničkami,

- ke cvičením a hrám využíváme různé pomůcky, jako například barevné šátky, padák, různé míčky, rytmické nástroje apod.

- a na závěr opět rituál rozloučení a těšení se na příště :-)

CENA A PLATBA:

- zvýhodněné předplatné: 560 Kč/8 vstupů (70 Kč/1 lekci)

- zvýhodněné předplatné: 375 Kč/5 vstupů (75 Kč/1 lekci)

- jednotlivé vstupy 80 Kč, platba v hotovosti na místě

- permanentka je nepřenosná a platná do 16.12.2020

- v případě zrušení lekce ze strany centra nebo vyšší moci budou vypsány náhradní termíny nebo vstupné vráceno

TERMÍNY:

- středy 7.10. - 16.12. (28.10. státní svátek se necvičí), vždy 9:15 - 10:00 hod.

KAPACITA JE OMEZENA, PROTO JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT, CVIČÍME PŘI MINIMÁLNÍM POČTU 4 DĚTÍ!!!

REZERVACE MÍSTA A BLIŽŠÍ INFORMACE: +420 733 674 683 nebo harmoniemk@gmail.com

LEKTOR: Lucka Šmuková 

den v týdnu