Jana Fedorčák van Coppenolle, dlouholetá lektorka břišních tanců, meditací a jógy.

kontakt NA JANU Fe . 776627442, jana@tancimzivotem.cz, www.tancimzivotem.cz

Foto