Jmenuji se Alena Valová Benešová a celý můj život provází radost ze zpěvu, tance, krásných zvuků a barev všude kam se podívám a obzvlášť když hraji na muzikoterapeutické nástroje. Není to ale jen o tom o krásném, mnoho křivdy, slz a bolesti jsem si také zakusila, i přesto mnozí by řekli: ,,Jsi mladá a máš život před sebou“.
Není tomu tak. Život člověka začíná narozením a k tomu u mě došlo před 30 lety. A v letech 2009 – 2018 jsem měla možnost poznat úžasné lidi (děti i dospělí), kteří žijí v domově pro osoby se zdravotním postižením a ve většině případů nejsou v kontaktu se svoji rodinou, mají závažné zdravotní obtíže, které jim třeba způsobují bolesti od narození, mnozí z nich neznají objetí a lásku svých rodičů. Přesto mě každé ráno obdarovali úsměvem, když jsem vstoupila do jejich pokojů a životů obecně a kolik radosti, uvolnění a harmonie zažívali, když se mohli zaposlouchat nebo zavnímat vibrace a rytmy během muzikoterapie. Cesty života jsou různé a každý máme svůj životní příběh...

,,Můj životní příběh“
AROMA, VIBRACE, BARVY

V dětství bylo mojí zálibou trávit mnoho času venku na zahradě a tvořit květinové, bylinkové dekorace, kterými jsem často obdarovávala svoji mámu. Plno vůní a barev. Na známé melodie jsem tvořila texty písní, které jsem večer zpívala při pozorování západu slunce. Období dětství a dospívání jsem zpívala ve sboru. Používání hlasu ke zpěvu je jako dýchání, tak přirozené, jako když rozkvete květina, plno barev a vůní. Nejkrásnější nástroj pro vznik vibrací a zvuků, který mám kdykoliv k dispozici.

Na střední škole jsem se učila hrát na klavír, mnohdy jsem hrála bez not, improvizačně a to byla zábava. A co teprve, když jsem ve své práci poznala nový rozměr zpěvu a hudby ve formě muzikoterapie.

Jako doprovodný pracovník dětí na terapie, jsem sledovala jak působí na děti a také jsem pozorovala účinky terapie na sobě a později během vzdělávání na krátkodobých a dlouhodobých kurzech jsem si osvojovala techniku a principy hry na muzikoterapeutické nástroje, seznamování s alikvótním a hrdelním zpěvem adal. V rámci své práce jsem hrála dětem a dospělým v domově pro osoby se zdravotním postižením od roku 2014 do roku 2018, pak během těhotenství a po narození dcery až doteď hraji pro sebe a pro svoji rodinu.

Hrát pro veřejnost je pro mne velkou výzvou a věřím, že mohu předat něco krásného dalším lidem, neboť muzikoterapie je pro mě nádherná paleta barevných tónů, vibrací, které mne přesahují, tvoří prostor ve kterém nacházím sama sebe a zároveň se cítím součástí společenství lidí, přírody, Země, vesmíru…

Alena Valová Benešová, valovka.benesovka@seznam.cz

Kurzy:
Celostní muzikoterapie 1 – v letech 2014 až 2015 (3 semestry – 180 vyučovacích hodin)
Celostní muzikoterapie 2 – v letech 2015 až 2016 (3 semestry- 180 vyučovacích hodin)
Kurzy jsem absolvovala v rámci Institutu celoživotního vzdělávání na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením PaedDr. Lubomíra Holzera.

Foto